عصر IT

بالش ضد خروپف اختراع شد


ارتفاع این بالش هنگام خر و پف تغییر می کند و بالا می رود تا حدی که صدای خر و پف فرد قطع شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مخترع این بالش گفت: ارتفاع این بالش هنگام خر و پف تغییر می کند و بالا می رود تا حدی که صدای خر و پف فرد قطع شود.

محمد سروقدی افزود : این بالش هنگام خواب تنظیم می شود و ارتفاع آن برای زنان تا یازده و نیم سانتی متر و برای مردان تا سیزده و نیم سانتی متر قابل افزایش است.
او گفت این اختراع به شماره 60256 در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشوربه ثبت رسیده و درمسابقات جهانی اختراعات بلژیک و کرواسی مقام نقره جهانی و دیپلم افتخار را کسب کرده است.
به گفته سروقدی این بالش تا سه ماه آینده در کشور به تولید انبوه می رسد.
این جوان مشهدی برای این اختراع چهارصد هزار تومان هزینه و چهار ماه زمان صرف کرده است.