عصر IT

ساختمانی با سیستم خودکار تنظیم مصرف انرژی


اولین مرکز رسمی کنوانسیون کربن خنثی در دوبلین افتتاح شد. آن‌چه این ساختمان را از همنوعانش متمایز می‌سازد، سیستم کنترل دما و انرژی خودکار آن است که در هر لحظه میزان انرژی مورد مصرف را تنظیم می‌کند. حتمآ ادامه مطلب رو ببینید ...
اولین مرکز رسمی کنوانسیون کربن خنثی جهان با عنوان مرکز کنوانسیون دوبلین در دوبلین افتتاح شد. ویژگی بارز این مرکز استفاده از مغز مرکزی پیشرفته و البته پیچیده‌ای است که بر شرایط محیطی نظارت می‌کند و در هر لحظه میزان انرژی مورد مصرف را تنظیم می‌کند.

به گزارش پاپ ساینس این ساختمان بر پایه اصول مصرف بهینه انرژی طراحی و ساخته شده است. مثلا طراحی آن عمودی است تا در مقایسه با سایر مراکز معمول که به صورت گسترده ساخته می‌شوند،‌ انرژی کم‌تری مصرف کند. همچنین در ساخت آن از بتن‌های کم‌کربن استفاده شده که به نوبه خود استفاده از کربن را کاهش می‌دهد. اما در حقیقت آن‌چه این ساختمان را از سایر همنوعانش متمایز می‌سازد، سیستم کنترل دما و انرژی آن است.


نمای 
داخلی

در این ساختمان از سیستم تهویه‌ای استفاده شده که انرژی را بازیافت می‌کند. این سیستم از یک سیستم بازیافت گرما تشکیل شده که گرمای منتشرشده از بدن مهمانان و بخار آب موجود در محیط را می‌گیرد و از آن برای سرمایش و گرمایش ساختمان در زمان‌های بعدی استفاده می‌کند.

همه این‌ها توسط یک سیستم جامع خودکار در خود ساختمان کنترل و تنظیم می‌شود که به طور منظم و مداوم؛ دما، ‌فشار و سایر عوامل محیطی را کنترل می‌کند و فعالیت خود و مصرف انرژی را در لحظه بر حسب نیاز هماهنگ می‌سازد.


نمای بیرونی
 در شب


البته با این پرداختن به این ویژگی‌ها،‌ نباید ارزش عملکردی این مرکز را نادیده گرفت. مرکز کنوانسیون دوبلین می‌تواند پذیرای 8هزار نفر میهمان باشد.

همچنین از دیگر ویژگی‌های این ساختمان نمای بیرونی آن است که حلقه‌های درخشانی دارد. این حلقه‌ها لزوما از نظر محیطی معنادار نیستند، اما کاملا چشمگیرند.