عصر IT

واژه Modem

کلمه مودم از دو واژه modulation و demodulation ساخته شده

خلاصه بی حکمت نیست که بهش میگن مودم!!!