عصر IT

مقایسه مترو در ایران با برخی کشورهای جهان

برای دیدن تصاویر به ادامه مطالب بروید.حتمآ ببینید ...نظر یادتون نره!

تهرانلندن

 

 
پاریسسئولتوکیوبرلیننیویورک