عصر IT

آمار جهانی را ثانیه‌‌‌ای در این سایت ببینید!

آمار ثانیه ‎‌ای تولد، مرگ، جمعیت، اقتصاد، رسانه‌ها، محیط‌زیست، غذا، آب، انرژِی و سلامت را می‌توانید در این سایت بسیار جالب ببینید.به این سایت سری بزنید تا جدیدترین آمارهای مربوط به انسان و جهان را ببینید.


http://www.worldometers.info/fa