عصر IT

نقش تلفن همراه در انتشار میکروب‌ و ویروس‌

جدیدترین نسل دستگاه‌های همراه انتقال ویروس و میکروب را بسیار ساده می‌کنند و از آنجا که با دست و سر درتماسند، راه موثری برای انتقال به دیگران هستند.به گفته تیموتی جولیان، دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد، اگر ویروسی بر سطح دستگاهی مانند آیفون قرار بگیرد، حدود 30 درصد آن برروی نوک انگشت فرد می‌ماند و میزان قابل توجهی از این ویروس ممکن است از انگشت به چشمان، دهان یا بینی فرد که اصلی‌ترین مسیرهای آلودگی هستند، منتقل شود.
طبق یافته‌های این بررسی که در ژورنال اپلاید مایکروبایولوژی منتشر شده، قرار دادن تلفن در اختیار فرد دیگر یا اجازه دادن به کسی دیگر برای لمس آن احتمال ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهد.
پیش از این هم یک بررسی از 30 دستگاه همراه محبوب انجام گرفته بود که نشان داد برخی از گوشی‌ها 18 برابر بیش‌تر از یک سیفون توالت معمولی باکتری فعال دارند.