عصر IT

کاهش افسردگی، با اینترنت پر سرعت

افزایش دسترسی سالخوردگان به خطوط پهن‌باند اینترنتی می‌توان میزان بروز افسردگی در آنها را تا 20 درصد کاهش دهد. این مرکز همچنین دریافته است که میان عدم دسترسی سالخوردگان به اینترنت پرسرعت و بروز افسردگی میان آنها رابطه وجود دارد.

بررسی ارتباط میان خطوط پهن‌باند اینترنتی و خدمات درمانی معمولا مربوط به سرویس‌های الکترونیکی بهداشتی و سیستم‌های پزشکی از راه دور می‌شود. اما بررسی‌های جدید گروهی از دانشمندان ایالت واشنگتون آمریکا ارتباط میان این دو مقوله را بیشتر گسترش داده و دریافته است که خطوط پهن‌باند اینترنتی با کاهش افسردگی میان سالخوردگان در ارتباط است. 

مطالعه جدیدی که در مرکز غیرانتفاعی Phoenix انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش دسترسی سالخوردگان به خطوط پهن‌باند اینترنتی می‌توان میزان بروز افسردگی در آنها را تا 20 درصد کاهش دهد. این مرکز همچنین دریافته است که میان عدم دسترسی سالخوردگان به اینترنت پرسرعت و بروز افسردگی میان آنها رابطه وجود دارد.

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی Pew Internet Project بر اساس یک بررسی جدید اعلام کرده است که هم‌اکنون 42 درصد سالخوردگان آمریکا به خطوط پهن‌باند اینترنتی دسترسی دارند که البته این رقم از میانگین دسترسی مردم این کشور به اینترنت پرسرعت کمتر است.

مرکز Phoenix نیز توضیح داده است که افزایش دسترسی مردم به اینرنت پرسرعت می‌تواند هزینه‌های بهداشتی و درمانی را برای آنها کاهش دهد و در نهایت، از بروز افسردگی میان سالخوردگان جلوگیری کند. بر اساس این بررسی جدید، سالخوردگان آمریکایی که به اینترنت دسترسی ندارند، معمولا اشخاصی منزوی هستند.