عصر IT

غرامت گوگل به مرد فرانسوی

این مرد که نامش ذکر نشده است گفت مواردی که گوگل پس از جست‌وجوی نام وی در این پایگاه نشان می‌دهد شامل واژه‌هایی مثل «متجاوز به عنف» و «زندان» است و این امر به اعتبار وی صدمه زده است.

دادگاهی در فرانسه به شرکت گوگل دستور داد به مردی که مدعی است جست‌وجوی نامش در این پایگاه اینترنتی، فهرستی از موارد زیان آور را نشان می‌دهد، پنج هزار یورو خسارت بدهد.

به نوشته «تهران امروز»، اسناد این دادگاه نشان می‌دهد، این مرد که نامش ذکر نشده است گفت مواردی که گوگل پس از جست‌وجوی نام وی در این پایگاه نشان می‌دهد شامل واژه‌هایی مثل «متجاوز به عنف» و «زندان» است و این امر به اعتبار وی صدمه زده است.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد این مرد پیشتر به جرم فساد مالی جزئی به حبس محکوم شده بود.

گوگل روز شنبه تصمیم دادگاه فرانسه را تایید کرد. این حکم در حالی صادر شد که گوگل با درخواست‌هایی از جانب دولت آلمان درباره اتخاذ رویکردهایی برای حفظ حریم خصوصی افراد در بحبوحه بحث‌ها درباره سرویس مشاهده خیابانی گوگل رو به روست.

دادگاه عالی پاریس به شرکت گوگل دستور داد این موارد زیان آور را از جست‌وجوی نام این فرد حذف کند و به این فرد پنج هزار یورو خسارت بپردازد. سخنگوی گوگل اعلام کرد این شرکت به این تصمیم اعتراض می‌کند.